April 1, 2020

ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ …

ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ.. ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳಲಿ ಜಿನುಗುವ ಕವಿತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ … — ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ … ನೀನೆಂಬ ದೀಪದ ಮುಂದೆ ಪತಂಗವಾಗಬೇಕು; ಅಷ್ಟೇ … ~ ಈ ಬಾರಿ ಪತಂಗ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೊದಲೇ ಗಾಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿದೆ.. …

Read More