April 1, 2020

ಮೂಕ ಮೌನ ..

ತಿರುಗಿ ನಡೆಯಲು.. ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗಲು .. ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಗು ಮಾಸಲು .. ಮಾತು ಮಾಸದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣ ನೀರು.. ಮಳೆಹನಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಆದರೆ … ಮರೆವನ್ನು …

Read More