April 10, 2020

ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ

ಆತ ತಂದೆಯನ್ನು ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ೫ ವರ್ಷದ ಮಗನೂ ಇದ್ದ. ‘ಅಪ್ಪಾ.. ಅದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ..?’ ಮಗ ಕೇಳಿದ. ಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. …

Read More