March 28, 2020

ಪರಿಶುದ್ದಿ

ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ .ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೆಂಟ್ ಪೂಸಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹರಕಲು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಚಿಂದಿ ಹಾಯುವನೂ ಬಂದಿದ್ದ .ನೋಡಿದರೆ ಅಸಹ್ಯ ಎಣಿಸುವಂತ, ನೀರು ಕಾಣದ ದೇಹ.. ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ …

Read More