April 6, 2020

ನೆರಳ ಛಾಯೆ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರಳ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಾನು.. ಆದರೆ ಮತ್ತೆಂದೋ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆರಳು ಕೂಡ ಕರಗಿ ಹೋದುದು ತಿಳಿಯದಾದೆನು.. Leave a Comment

Read More