October 19, 2019

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 28

1) ಪ್ರೇಮ ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಹೂವು, ಮೋಡ ಮತ್ತು ಚಂದಿರನ ಮೇಲೆ ಸವತಿ ಮತ್ಸರ ! 2) ದೇವ ಅಗುಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಡವನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದ; ಕಾಳ ಸಂತೆಯ ಕೊಳ್ಳೆ- ಖದೀಮ ಅದನ್ನು …

Read More