April 10, 2020

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 26

ಅನುಕ್ಷಣ ಧೇನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರಿದ ಆ ನದಿನೀರಿಗಿಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ – ಇಲ್ಲ. — ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಕಡಲಿನ – ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನದಿಗಳ ತನ್ನತ್ತಲೇ ಸೆಳೆವ ಅತಿಮೋಹದ ಹೆಸರೇನು ? — ನಿನಗೆ …

Read More