April 6, 2020

ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – IV

ರೇಖೆ -೧೬ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರ ನಿಜ, ಹಾಗೆಂದು ಈಜು ಬಾರದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವುದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ … ರೇಖೆ -೧೭ ಸಹನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ… ರೇಖೆ …

Read More

ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – III

ರೇಖೆ -೧೧ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬರೆಯುವ ‘ಪೆನ್ಸಿಲ್ ‘ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವನ್ನು ಅಳಿಸೋ ‘ರಬ್ಬರ್’ ಆಗೋಣ.. ರೇಖೆ -೧೨ ಮಾತಿನೊಳಗಿನ ಮೌನವನ್ನೂ .. ನಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನ… ರೇಖೆ …

Read More

ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – II

ರೇಖೆ -೬ ಗಗನದಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋರಟ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ…! ರೇಖೆ -೭ ತಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ದ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವುದು ಧಿಕ್ಕಾರವಾದರೆ ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರಿಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕ.. ರೇಖೆ -೮ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು …

Read More

ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು (ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ) – I

ರೇಖೆ -೧ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗದು ನಿಜ..,ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಜೀವ ಚೈತನ್ಯವಾಗಬಹುದು.. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಣ .. ರೇಖೆ -೨ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ,ಮೆಸ್ಸಜಲ್ಲಿ ಹರಟುವುದು ಮುಂತಾದವು ಸಂಭಂದವನ್ನು …

Read More