April 8, 2020

ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯಿತ್ತು …!

ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಯನದ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ, ಕೆಂಡದ ತುಟಿ ತಣಿಸಿತು..! ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.. ಉಳಿದ ಮಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ಚುಂಬನದ ಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯಿತ್ತು …!

Read More