April 8, 2020

ಪ್ರೀತಿ…

ಕನಸಿದು , ಕನವರಿಕೆಯಿದು, ಕಥೆಯಿದು ,ಕಾವ್ಯವಿದು , ಕತ್ತಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬೋ ಬೆಳಕಿದು  ಪ್ರೀತಿ.. ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯಿದು, ಪಡೆಯೋ ಭಾಗ್ಯವಿದು, ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಂತನವಿದು ಪ್ರೀತಿ.. ನೋವಿದು, ನಲಿವಿದು, ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಿದು, ಭಾವತಿರೀಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದು …

Read More