October 19, 2019

ನೆರಳಾಗಿ …!

ನೆರಳಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ ..! ಆ ನೆರಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೆ…! ರಾತ್ರಿಯ ಕರಾಳತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದೆಂದು ಅರಿತಿದ್ದರೂ..!

Read More