April 6, 2020

ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕ ಶಾಫಿ..

ಈ ಡಬ್ಬಾ ನನ್ ಮಗ ಶಾಫಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತದ್ದು ವಾರ ಆಯಿತು. ಹೆಸರು ಕೊಡೋ, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಏನ್ಬೇಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಎನ್ಬೇಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ.. ಅದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ಬೇಕು ನೀನೆ …

Read More