April 10, 2020

ಉಳಿಸು ಕಣೆ.. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ..

ಗೆಳತೀ.. ಮರೆಯಾದೆ ನೀನು.. ಮರಳಿ ಬರಬಾರದೇ…? ತುಡಿತದೆದೆಯ ಬಡಿತದಲೂ ತಡವರಿಸುವ ಕನಸಲೂ ದೇಹದ ಸಕಲ ನರ ನಾಡಿಯಲೂ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀನು ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಅಳಿದು ಹೋದ ಬಂಧವಿದು ಹೊಸ ಹೆಸರ ಕೊಡಬೇಕು.. ಆ ಹೆಸರ ನಾ …

Read More